RGB Color Codes

Updated onbyAlan Morel
RGB Color Codes

Below is a table of RGB color codes with their names, hex values, and RGB values. You can use these CSS colors in your HTML and CSS.

ColorNameHex ValueRGB Value
 
aliceblue#F0F8FF(240, 248, 255)
 
antiquewhite#FAEBD7(250, 235, 215)
 
aqua#00FFFF(0, 255, 255)
 
aquamarine#7FFFD4(127, 255, 212)
 
azure#F0FFFF(240, 255, 255)
 
beige#F5F5DC(245, 245, 220)
 
bisque#FFE4C4(255, 228, 196)
 
black#000000(0, 0, 0)
 
blanchedalmond#FFEBCD(255, 235, 205)
 
blue#0000FF(0, 0, 255)
 
blueviolet#8A2BE2(138, 43, 226)
 
brown#A52A2A(165, 42, 42)
 
burlywood#DEB887(222, 184, 135)
 
cadetblue#5F9EA0(95, 158, 160)
 
chartreuse#7FFF00(95, 158, 160)
 
chocolate#D2691E(210, 105, 30)
 
coral#FF7F50(255, 127, 80)
 
cornflowerblue#6495ED(100, 149, 237)
 
cornsilk#FFF8DC(255, 248, 220)
 
crimson#DC143C(220, 20, 60)
 
cyan#00FFFF(0, 255, 255)
 
darkblue#00008B(0, 0, 139)
 
darkcyan#008B8B(0, 139, 139)
 
darkgoldenrod#B8860B(184, 134, 11)
 
darkgray#A9A9A9(169, 169, 169)
 
darkgreen#006400(0, 100, 0)
 
darkkhaki#BDB76B(189, 183, 107)
 
darkmagenta#8B008B(139, 0, 139)
 
darkolivegreen#556B2F(85, 107, 47)
 
darkorange#FF8C00(255, 140, 0)
 
darkorchid#9932CC(153, 50, 204)
 
darkred#8B0000(139, 0, 0)
 
darksalmon#E9967A(233, 150, 122)
 
darkseagreen#8FBC8F(143, 188, 143)
 
darkslateblue#483D8B(72, 61, 139)
 
darkslategray#2F4F4F(47, 79, 79)
 
darkturquoise#00CED1(0, 206, 209)
 
darkviolet#9400D3(148, 0, 211)
 
deeppink#FF1493(255, 20, 147)
 
deepskyblue#00BFFF(0, 191, 255)
 
dimgray#696969(0, 191, 255)
 
dodgerblue#1E90FF(30, 144, 255)
 
firebrick#B22222(178, 34, 34)
 
floralwhite#FFFAF0(255, 250, 240)
 
forestgreen#228B22(34, 139, 34)
 
fuchsia#FF00FF(255, 0, 255)
 
gainsboro#DCDCDC(220, 220, 220)
 
ghostwhite#F8F8FF(248, 248, 255)
 
gold#FFD700(255, 215, 0)
 
goldenrod#DAA520(218, 165, 32)
 
gray#7F7F7F(127, 127, 127)
 
green#008000(0, 128, 0)
 
greenyellow#ADFF2F(173, 255, 47)
 
honeydew#F0FFF0(240, 255, 240)
 
hotpink#FF69B4(255, 105, 180)
 
indianred#CD5C5C(205, 92, 92)
 
indigo#4B0082(75, 0, 130)
 
ivory#FFFFF0(255, 255, 240)
 
khaki#F0E68C(240, 230, 140)
 
lavender#E6E6FA(230, 230, 250)
 
lavenderblush#FFF0F5(255, 240, 245)
 
lawngreen#7CFC00(124, 252, 0)
 
lemonchiffon#FFFACD(255, 250, 205)
 
lightblue#ADD8E6(173, 216, 230)
 
lightcoral#F08080(240, 128, 128)
 
lightcyan#E0FFFF(224, 255, 255)
 
lightgoldenrodyellow#FAFAD2(250, 250, 210)
 
lightgreen#90EE90(144, 238, 144)
 
lightgrey#D3D3D3(211, 211, 211)
 
lightpink#FFB6C1(255, 182, 193)
 
lightsalmon#FFA07A(255, 160, 122)
 
lightseagreen#20B2AA(32, 178, 170)
 
lightskyblue#87CEFA(135, 206, 250)
 
lightslategray#778899(119, 136, 153)
 
lightsteelblue#B0C4DE(176, 196, 222)
 
lightyellow#FFFFE0(255, 255, 224)
 
lime#00FF00(0, 255, 0)
 
limegreen#32CD32(50, 205, 50)
 
linen#FAF0E6(250, 240, 230)
 
magenta#FF00FF(255, 0, 255)
 
maroon#800000(128, 0, 0)
 
mediumaquamarine#66CDAA(102, 205, 170)
 
mediumblue#0000CD(0, 0, 205)
 
mediumorchid#BA55D3(186, 85, 211)
 
mediumpurple#9370DB(147, 112, 219)
 
mediumseagreen#3CB371(60, 179, 113)
 
mediumslateblue#7B68EE(123, 104, 238)
 
mediumspringgreen#00FA9A(0, 250, 154)
 
mediumturquoise#48D1CC(72, 209, 204)
 
mediumvioletred#C71585(199, 21, 133)
 
midnightblue#191970(25, 25, 112)
 
mintcream#F5FFFA(245, 255, 250)
 
mistyrose#FFE4E1(255, 228, 225)
 
moccasin#FFE4B5(255, 228, 181)
 
navajowhite#FFDEAD(255, 222, 173)
 
navy#000080(0, 0, 128)
 
navyblue#9FAFDF(159, 175, 223)
 
oldlace#FDF5E6(253, 245, 230)
 
olive#808000(128, 128, 0)
 
olivedrab#6B8E23(107, 142, 35)
 
orange#FFA500(255, 165, 0)
 
orangered#FF4500(255, 69, 0)
 
orchid#DA70D6(218, 112, 214)
 
palegoldenrod#EEE8AA(238, 232, 170)
 
palegreen#98FB98(152, 251, 152)
 
paleturquoise#AFEEEE(175, 238, 238)
 
palevioletred#DB7093(219, 112, 147)
 
papayawhip#FFEFD5(255, 239, 213)
 
peachpuff#FFDAB9(255, 218, 185)
 
peru#CD853F(205, 133, 63)
 
pink#FFC0CB(255, 192, 203)
 
plum#DDA0DD(221, 160, 221)
 
powderblue#B0E0E6(176, 224, 230)
 
purple#800080(128, 0, 128)
 
red#FF0000(255, 0, 0)
 
rosybrown#BC8F8F(188, 143, 143)
 
royalblue#4169E1(65, 105, 225)
 
saddlebrown#8B4513(139, 69, 19)
 
salmon#FA8072(250, 128, 114)
 
sandybrown#FA8072(244, 164, 96)
 
seagreen#2E8B57(46, 139, 87)
 
seashell#FFF5EE(255, 245, 238)
 
sienna#A0522D(160, 82, 45)
 
silver#C0C0C0(192, 192, 192)
 
skyblue#87CEEB(135, 206, 235)
 
slateblue#6A5ACD(106, 90, 205)
 
slategray#708090(112, 128, 144)
 
snow#FFFAFA(255, 250, 250)
 
springgreen#00FF7F(0, 255, 127)
 
steelblue#4682B4(70, 130, 180)
 
tan#D2B48C(210, 180, 140)
 
teal#008080(0, 128, 128)
 
thistle#D8BFD8(216, 191, 216)
 
tomato#FF6347(255, 99, 71)
 
turquoise#40E0D0(64, 224, 208)
 
violet#EE82EE(238, 130, 238)
 
wheat#F5DEB3(245, 222, 179)
 
white#FFFFFF(255, 255, 255)
 
whitesmoke#F5F5F5(245, 245, 245)
 
yellow#FFFF00(255, 255, 0)
 
yellowgreen#9ACD32(139, 205, 50)
To learn more about web development, founding a start-up, and bootstrapping a SaaS, follow me on X!
Copyright © 2017 - 2024 Sabe.io. All rights reserved. Made with ❤ in NY.